Framtidsvalet är en tidning som riktar sig till högstadie- och gymnasieelever som står i valet att välja yrkesinriktning. Även i årets upplaga finns Hylast med som inspiration.
Klicka här för att läsa mer på Framtidsvalets hemsida.