Erbjudande: Service Z-lyften

Zepro Z-lyften
Zepro serviceprogram
I samband med service koncentrerar man sig speciellt på de delar som är extra utsatta för slitage. Till servicesatsen hör bland annat en ny solenoid därför att den är en av de mest kritiska delarna. Paketet innehåller även nya hydraulslangar till cylindrarna, dessa är på grund av sitt läge utsatta för hårt slitage. Smörjservice bör utföras enligt lyftens service- och kontrollmanual. Vi rekommenderar oljebyte minst 1 gång per år.
Håll lyften igång
Regelbunden service är det bästa sättet att säkerställa bakgavellyftens funktion. Oplanerade driftsstopp kostar både tid och pengar. Våra servicesatser innehåller allt som behövs för att utföra service. I servicesatserna har vi samlat de komponenter som är kritiska för tillförlitligheten, komponenter som i dagens hårda användning slits mest och kräver mest service. Servicesatserna innehåller även ett protokoll som ifylls och lämnas till bilägaren.  regelbunden service säkerställer lyftens funktion – dag efter dag, hela dygnet, året runt.