Årets företagare 2010

Klas och Björn Andersen utsågs till Årets Företagare i Haninge Kommun 2010.

Juryns motivering är att HYLAST AB utmärker sig som en bra arbetsgivare. De arbetsmiljö- certifierades redan 2007 och de är en förebild beträffande satsningar på kvalitet och miljö. Företaget har ett nära samarbete med Fredrika Bremergymnasiets fordons- och industriprogram. Eleverna har erbjudits många praktikplatser hos Hylast AB och det är ovärderligt för skolan samt ett stort bidrag till det lokala samhälle företaget lever och verkar i. Klas och Björn Andersen är Årets företagare 2010.