Miljö & kvalitet

Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy

HYLAST AB kännetecknas av god service och hög kvalitet. Vi strävar efter nöjda kunder, inte enbart efter slutfört arbete, utan även långsiktigt. Vi vill utveckla ett nära samarbete med kunden och även utveckla ett gott samarbete med våra leverantörer. Vår verksamhet ska vara en säker arbetsplats och inom rimliga ekonomiska ramar, bedrivas med minimal miljöpåverkan.

Arbetsmiljön och arbetsförhållanden ska uppfattas som goda av alla anställda.
Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att bedöma arbetsmiljörisker vid varje beslut om förändring i verksamheten. För att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö ska åtgärder vidtas för att inom rimliga ekonomiska ramar minimera risker och öka medarbetares trivsel.

Detta gör vi genom att

  • Ha kunnig personal
  • Utnyttja det lilla företagets flexibilitet
  • Hålla oss uppdaterade gällande ny teknik.
  • Ha en god arbetsmiljö med fokus på säkerhet, hälsa och risker.
  • Beakta lagar och förordningar som minimikrav.
  • Utveckla vår verksamhet genom att arbeta med ständiga förbättringar
  • Minska vår verksamhets miljöpåverkan framför allt inom de områden där vi har betydande miljöpåverkan.

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få fakturor via e-post eller elektroniskt.

Fyll i formuläret nedan för att få fakturorna via e-post i fortsättningen.

Ansök om e-faktura