Grafisk profil

Vår grafiska profil

Grafisk profil

Vi har utvecklat vår grafiska profil för ett mer enhetligt uttryck.
Då vi strävar efter att ge våra kunder god service och hög kvalitet vill vi gärna spegla detta via vår nya logotyp och visuella identitet.
Allt marknadsföringsmaterial ska därför följa vår grafiska profil.
Om ni behöver vår logotyp för tryck och dylikt, kontakta Elin Andersen.
Telefon: 08-7453335